Rio Snow from Pocahontas - White biro yorkshire terrier