Blue (black) and tan yorkshire terrier

Biewer yorkshire terrier

Chocolate yorkshire terrier

Biro yorkshire terier

Ocean pearl yorkshire terrier

White ocean pearl yorkshire terrier

Golddust yorkshire terrier

Blue diamond golddust yorkshire terrier

Merle yorkshire terrier (blue merle, gold merle, choco merle, blueberry, chocoberry)

 

Jakto, že jsou yorci barevní a jsou čistokrevní?

 

    Zbarvení srsti různých živočišných druhů závisí na jejich původu. V průběhu domestikace psa bylo vyšlechtěno velké množství plemen různých velikostí a typů stavby těla, která mají zabarvení srsti tak pestré, že by jim mnohdy ani neumožnilo přežít ve volné přírodě. Byli by velice snadno pozorovatelní predátory a stali se jejich kořistí. Na druhou stranu pro svoji pestrou srst by nebyli schopni ulovit žádnou zvěř ke své potravě, protože by je pro nápadnost snadno spatřila. Všechna ušlechtilá plemena mají v plemenném standardu zcela jasně definované jaké zabarvení srsti je u nich žádané, jaké přijatelné a jaké je vylučující. Určité barvy jsou znakem pro vyřazení z chovu, protože jsou např. spojena s nežádoucími efekty (zdraví, nápadné zbarvení u loveckých plemen, atd.).

Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (hnědý až černý pigment) a feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment). V souvislosti se zbarvením srsti u psů bylo identifikováno několik genů např. MC1R (Melanocortin 1 receptor) , CBD103 (beta-defensin 103), ASIP (Agouti signal peptide), TYRP1 (Tyrosin related protein 1) aj. Úvodní přehled:

MC1R - lokus EM - alely E, e, EM
CBD103 - lokus K - alely K> ky > kbr
ASIP - lokus A - alely A, a
TYRP1 - lokus B - alely B, bs, bc, bd
MLPH - lokus D - alely D, d

U většiny savců je syntéza eumelaninu nebo feomelaninu regulována dvěma klíčovými geny MC1R a ASIP, u domestikovaných psů důležitou úlohu plní i třetí gen CBD103. Úloha tohoto genu byla rozpoznána teprve nedávno (Kerns et al., Candille et al.), tento gen vykazuje vysokou afinitu k MC1R genu a ovlivňuje regulaci tvorby pigmentů.

V dědičnosti barev je popsána hierarchie a vzájemné ovlivnění nejdůležitějších genů, které se na zbarvení podílí. Gen MC1R má epistatický (nadřazený) účinek vůči ostatním genům, zodpovědných za zbarvení srsti, to znamená, že dokáže blokovat projev alel jiného lokusu, takže očekávaný znak se vůbec neprojeví:

 • V případě přítomnosti genotypu e/e je produkován feomelanin a výsledné zbarvení jedince je způsobeno tímto pigmentem bez ohledu na genotyp ostatních lokusů.

 • V případě genotypu E/e nebo E/E hraje významnou roli ve výsledném zbarvení lokus K a lokus A.

  • Tmavé zbarvení srsti lze očekávat v případě přítomnosti alespoň jedné alely  K(black alela), tj. případných genotypů KB/KB, KB/ky, KB/kbr

  • V případě přítomnosti alely k(yellow alela), tj. genotypy ky/ ky, ky/ kbrnebo alely kbr (brindle alela) zodpovědné za světlé a tmavé žíhání (např. u plemene staffordský teriér nebo doga), tj. genotyp kbr/ kbr, podmiňuje výsledné zbarvení srsti lokus A:

   • V případě přítomnosti alely a (genotyp a/a) dochází k expresi eumelaninu (hnědý až černý pigment),

   • v případě přítomnosti alely A (genotypy A/a, A/A) je výsledné zbarvení ovlivněno tvorbou feomelaninu (světlý až hnědočervený, červený pigment) nebo je srst žíhaná pokud je současně přítomna alespoň jedna alela kbr (brindle).

.

Výše popsaný systém hierarchie alel podmiňujících barvy srsti psů zobrazuje následující schéma:

 

 

 

Standard plemene colorful yorkshire terrier

 

UŽITÍ:

trpasličí teriér

 

VŠEOBECNÝ VZHLED:
Dlouhá srst, chlupy visí zcela rovně a stejnoměrně po obou stranách těla, pěšinka se táhne od čenichu až ke konci ocasu. Velmi kompaktní a úhledná stavba těla, chůze velmi vzpřímená a plná elánu. Celková stavba odpovídá energickému tělu, vyvážených proporcí.

CHOVÁNÍ A POVAHA:
Bystrý, inteligentní trpasličí teriér. Temperamentní a vyrovnaný.

HLAVA

LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Poměrně malá a plochá, ne příliš vystupující ani kulatá.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Čenich: Nepříliš dlouhý.
Čelisti / zuby: Dokonalý, pravidelný a plný nůžkový skus, tzn. horní zuby těsně přesahují spodní zuby a jsou usazeny v pravém úhlu k čelistem. Zuby jsou dobře umístěné a čelisti jsou souměrné.
Oči: Střední, jiskrné, s bystrým inteligentním výrazem a jsou umístěné tak, že se pes dívá přímo před sebe. Nevystupují.

Uši: Malé, ve tvaru "V", vztyčené, nepříliš daleko od sebe, pokryté krátkou srstí.

KRK: S patřičným nasazením.
TĚLO: Kompaktní.
HŘBET: Rovný.
BEDRA A SLABINY: Pevné.
HRUDNÍK: Přiměřeně klenutý do tvaru O.

OCAS

NEKUPÍROVANÝ:
bohatě osrstěný. Ocas je nesen mírně nad linií hřbetu. Měl by být rovný a jeho délka by měla poskytnout dobře vyvážený vzhled.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:
končetiny rovné, hustě porostlé srstí. Zaúhlení končetin: přiměřené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
končetiny jsou při pohledu zezadu zcela rovné, přiměřeně úhlené v koleni. Hustě porostlé srstí.

TLAPKY:
Kulaté.

KROK:

Energický a uvolněný, přímočarý pohyb hrudních i pánevních končetin, rovný hřbet.

OSRSTĚNÍ:

SRST:
Na těle přiměřeně dlouhá, dokonale rovná (ne vlnitá), lesklá, s jemnou hedvábnou strukturou, ne jako vlna.

VÁHA: Do 3,1 kg (7 liber).


stáhnout mp3

 

Kontakt

Kennel from Pocahontas Inka Sedláková (Cibulková)
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká republika
+420724770929
kennel.from.pocahontas@gmail.com