Merle yorkshire terrier

 

 

 •     Merle gen (nebo lépe řečeno gen, který je za toto zbarvení zodpovědný) se podařilo kolektivu vědců, pod vedením Leigh Ann Clark, určit v r. 2006 (Clark et al. 2006, PNAS 103 (5): 1376-81). Byl to průlom, který konečně umožnil testovat psí populace i z tohoto hlediska. Prokázali, že tím, již nějakou dobu hledaným, genem je SILV (Silver-locus, Pmel17). Tento gen patří mezi geny známé tím, že ředí barvu srsti a jeho exprese se projevuje výlučně v oblasti kůže a očí. Zjistilo se, že genetické změny (mutace) v oblasti SILV genu ovlivňují normální funkci tohoto genu tak, že výsledkem je vzor srsti s oblastmi a skvrnami ředěného pigmentu smíchané s normálním pigmentem neředěným. Nemodifikovanou verzi SILV genu označujeme m, zatímco modifikované verze jsou označovány M (tzn. merle gen). Změny (modifikace) SILV genu jsou způsobeny insercí (vložením) mobilního genového elementu, zvaného retrotransposon, který může mít, jak se dnes ukazuje, různou délku. Zdá se, že délka této vsunuté sekvence, má také vliv na to, jakým způsobem se modifikace projeví ve fenotypu psa.

 •     Typický M gense projevuje známým merle/leopardím zbarvením u psů, kteří jsou heterozygoti (mM), a typickým double merle fenotypem s převahou bílé barvy u homozygotů (MM). Druhá modifikace, popsaná v původním článku, obsahuje kratší verzi insertu o délce ca 220 – 225 bp. Tato modifikace se v barvě srsti viditelně neprojevuje, a proto byla nazvána „skryté merle“ (cryptic, phantom) a značí se Mc. Heterozygotní i homozygotní jedinci (tj. mMc, a nejspíš také McMc) vypadají jako jednobarevní/solid, stejně jako homozygotní jedinci s nemodifikovaným genem (mm) ve své genetické výbavě. Odlišit je lze pouze genetickými testy.

   
 •     Leopardí“ merle gen prokázalo nedávné důkladnější testování merle genu u populace LC. Byla totiž detekována další modifikace SILV genu, insertem o délce 243- 249 bp, která se u ostatních plemen zatím neprokázala. Pro zjednodušení a odlišení od obou výše zmíněných typů používám dále pracovní název Ma. Délka vsunuté sekvence v SILV genu je něco mezi normální MaMc a ve fenotypu se projevuje méně výrazně než M, ale více než Mc. Heterozygoti Ma (tj. mMa) se rodí jako celobarevní/solid, ale zdá se, že se vzrůstajícím věkem psa, se merle vzor v srsti stává výraznější a patrnější. Homozygoti, tj. MaMa, mají obvykle merle vzor, avšak vše v ředěných barvách, tj. zejména modrá a nejspíš i další ředěné barvy, ale nejsou převážně bílí. Kombinace Ma a normálního M, tj. MaM, dává fenotyp, kterému říkáme patchwork, kde se střídají větší plochy různých barev s leopardím vzorem a také plochami bílé barvy. Heterozygoti McMa vypadají také spíš jako jednobarevní.

  Patchwork, genotyp MaM
  - Lousianský leopardí pes

 •  

 •     Přítomnostspecifické modifikace SILV genu, tj. Ma, vysvětluje případy, kdy se ze solid zbarvených rodičů narodí potomci leopardích barev a vzorů. Podle dosavadních poznatků, se přítomnost Mc bez genetické analýzy rozeznat podle fenotypu nedá.


      V této chvíli a za našich současných znalostí to vypadá, že pro vysvětlení odlišného chování merle genu nejsou třeba žádné další neznámé geny. Nicméně regulace, modifikace a vzájemné ovlivnění dalšími geny nemůžeme ani zcela vyloučit, dokud nebude známo více informací o mechanismech exprese tohoto modifikovaného genu, dědičnosti různých délek SINE a případné přítomnosti a efektech dalších genů. Může tu hrát i určitou roli např. piebald gen, který může zvyšovat množství bílé barvy srsti.

 •     Stanovení merle genu provádí firma Biofocus v Německu. Metodika je založena na analýze PCR produktů podle specifických primerů. Pro analýzu je nutno izolovat z výchozího materiálu DNA. Praxe ukazuje, že spolehlivějším výchozím materiálem je malé množství krve.

   

 •     LOUSIANSKÝ LEOPARDÍ PES (Louisiana Catahoula, LC) se takovým zbarvením naopak pyšní. Spojování rodičů s merle/leopardím zbarvením je proto účelové a ani výskyt některých typických defektů, spojovaných s přítomností merle genu, který toho zbarvení způsobuje, většinu chovatelů LC v zemi původu, USA, neodrazuje. Není proto divu, že většina populace LC tento gen ve své genové výbavě nese a že jednobarevných/celobarevných/solid jedinců, kteří nejsou jeho nosiči, je v tomto případě menšina. Přitom se však nezdá, že by toto plemeno tímto stavem nějak výrazně strádalo a výskyt defektů byl řádově vyšší než u ostatních plemen s merle genem.

  Dosavadní výsledky potvrzují, že LC je plemeno „promořené“ merle genem. Ukázalo se, že více než 80 % testovaných jedinců bylo nosičem nějaké formy merle genu. Z tohoto počtu bylo více než 30 % double merle nějakého typu a více než 30 % vypadalo jako solid.

  Napsala RNDr. Helena Synková

 

Blue merle yorkshier terrier

Jasná, stříbřitě modrá, s černým mramorováním Sytě pálené znaky mají přednost, ale jejich absence nesmí být penalizována. Bílá barva je akceptována na krku, hrudníku, nohách, spodní straně čenichu, lysině na hlavě a bílá rozšířená ze spodní strany těla. Bílá na hlavě by neměla převažovat. Oči musí být zcela lemovány barvou a pigmentem. Celkový dojem musí být modrý. Nosní houba černá. Pro zbarvení merle je charakteristické, že věkem tmavne. Oči jiskrné, hnědé, jantarové, modré. Diskvalifikace: bílá barva na těle, to znamená na hřbetě mezi kohoutkem a ocasem.

 

Gold merle yorkshier terrier

Zlatavá, béžová až hnědá barva s černým mramorováním Sytě pálené znaky mají přednost, ale jejich absence nesmí být penalizována. Bílá barva je akceptována na krku, hrudníku, nohách, spodní straně čenichu, lysině na hlavě a bílá rozšířená ze spodní strany těla. Bílá na hlavě by neměla převažovat. Oči musí být zcela lemovány barvou a pigmentem. Celkový dojem musí být zlatavý. Nosní houba černá. Pro zbarvení merle je charakteristické, že věkem tmavne. Oči jiskrné, hnědé, jantarové, modré. Diskvalifikace: bílá barva na těle, to znamená na hřbetě mezi kohoutkem a ocasem.

 

Choco merle yorkshier terrier

Čokoládově hnědá barva s tmavým mramorováním Sytě pálené znaky mají přednost, ale jejich absence nesmí být penalizována. Bílá barva je akceptována na krku, hrudníku, nohách, spodní straně čenichu, lysině na hlavě a bílá rozšířená ze spodní strany těla. Bílá na hlavě by neměla převažovat. Oči musí být zcela lemovány barvou a pigmentem. Celkový dojem musí být čokoládový. Nosní houba hnědá/ játrová. Pro zbarvení merle je charakteristické, že věkem tmavne. Oči jiskrné, hnědé, jantarové, modré, zelené. Diskvalifikace: bílá barva na těle, to znamená na hřbetě mezi kohoutkem a ocasem.

 

Lila merle yorkshier terrier

Lila zbarvení s tmavým mramorováním Sytě pálené znaky mají přednost, ale jejich absence nesmí být penalizována. Bílá barva je akceptována na krku, hrudníku, nohách, spodní straně čenichu, lysině na hlavě a bílá rozšířená ze spodní strany těla. Bílá na hlavě by neměla převažovat. Oči musí být zcela lemovány barvou a pigmentem. Celkový dojem musí být čokoládovomodrý. Nosní houba hnědá/ játrová. Oči jiskrné, hnědé, jantarové, modré, zelené. Diskvalifikace: bílá barva na těle, to znamená na hřbetě mezi kohoutkem a ocasem.

 

Blueberry yorkshier terrier

Bílá v rozvržení stejně jako biewer, se znaky blue merle. Nosní houba černá. Oči jiskrné, barva očí hnědá, modrá.

 

Chocoberry yorkshier terrier

Bílá v rozvržení stejně jako biewer, se znaky čoko merle. Nosní houba hnědá / játrová.  Oči jiskrné, barva očí hnědá, modrá, zelená.

 

Lilaberry yorkshier terrier

Bílá v rozvržení stejně jako biewer, se znaky lila merle. Nosní houba játrová.  Oči jiskrné, barva očí hnědá, modrá, zelená.

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kontakt

Kennel from Pocahontas Inka Sedláková (Cibulková)
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká republika
+420724770929
kennel.from.pocahontas@gmail.com